Catalog Harmonic Pharma

Catalog Harmonic Pharma พิมพ์สี่สีทั้งเล่ม
เนื้อใน 72 หน้าไม่รวมปก กระดาษอาร์ตมัน 105 gram เข้าเล่มสันกาว/ไสกาว
ปกกระดาษอาร์ตการ์ด 200 gram เคลือบ UV