แผ่นพับ Motor Extra

แผ่นพับ Motor Extra
แผ่นพับ พับ 3 พับ กระดาษอาร์ตมัน หนา 105 แกรม
ออกแบบในลักษณะ Clean and Design เพื่อเพิ่มภาพลักษณ์
จำนวนสั่งพิมพ์ 5,000 ชุด