แผ่นพับพี่ช้าง

แผ่นพับพี่ช้าง
แผ่นพับ พับ 3 พับ กระดาษอาร์ตมัน หนา 128 แกรม
งานสั่งพิมพ์ จำนวนพิมพ์ 10,000 ชุด