แคตตาล็อก Yokogawa

แคตตาล็อก Yokogawa
แคตตาล็อกขนาดพิเศษ พับ 3 กระดาษหนา 220 แกรม พร้อมเคลือบหน้า SPOT UV
ออกแบบในลักษณะ Clean and Design พร้อมไดคัทสินค้าทุกชิ้น
จำนวนพิมพ์ 50,000 ชุด