แคตตาล็อก Tripple

แคตตาล็อก Tripple
แคตตาล็อกขนาด A3 พับ ครึ่ง กระดาษหนา 220 แกรม พร้อมเคลือบหน้า SPOT UV
ออกแบบในลักษณะ Clean and Design
จำนวนพิมพ์ 20,000 ชุด