แคตตาล็อก GDS

แคตตาล็อก GDS
แคตตาล็อกขนาดพิเศษ พับ 3 พับ กระดาษหนา 220 แกรม พร้อมเคลือบหน้า SPOT UV
ออกแบบในลักษณะ Clean and Design พร้อมไดคัทสินค้าทุกชิ้น
จำนวนพิมพ์ 10,000 ชุด