หนังสือ EP

หนังสือ EP
ออกแบบและจัดหน้าโดย Hatyai Printing
ขนาด A4 กางออก A3เข้าเล่ม ไสกาว/สันกาว
ใส้ใน จำนวน 56 หน้า ไม่รวมปก กระดาษอาร์ทมัน 105 แกรม พิมพ์สี่สี
ปกกระดาษอาร์ตการ์ด 200แกรม พิมพ์สี่สี เคลือบ UV

  • CLIENT Intermedia Inc.
  • YEAR 2015
  • WE DID Branding
  • PARTNERS Acme Pixel

CONTACT INFO

Mulberry St, New York, NY 10012, USA

1.900.256.332
1.900.256.334

hello@yourwebsite.com
www.hogash.com

TOP