หนังสืออิสลามคำบรรยายของท่านฮาบีบ

หนังสืออิสลามคำบรรยายของท่านฮาบีบ
ขนาด A5 เข้าเล่ม ไสกาว
ใส้ใน จำนวน 49 หน้า ไม่รวมปก กระดาษปอนด์ 80 แกรม พิมพ์สีดำ
ปกใช้กระดาษ อาร์ตมัน 160แกรม พิมพ์สี่สี(หน้าเดียว) ไม่เคลือบ
จำนวนพิมพ์ 500 เล่ม