หนังสือผลงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 2558

หนังสือผลงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมอาหารประจำปี 2558 ของ สถาบันวิจัยและนวัตกรรมอาหาร สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ออกแบบและจัดหน้าโดย Hatyai Printing
ปกกระดาษอาร์ตการ์ด 200 แกรม ปกเคลือบ UV
เนื้อในกระดาษอาร์ตมัน 105 แกรม พิมพ์สี่สี 56 หน้าไม่รวมปก
ขนาดหนังสือ 7.5 x 7.5 นิ้ว เข้าเล่มแบบสันกาว/ไสกาว

  • CLIENT Robix Inc.
  • YEAR 2015
  • WE DID Design mockups, SEO, Swift App
  • PARTNERS James D. Flows

LET'S WORK TOGETHER

AND MAKE THE NEXT BEST PROJECT

CONTACT INFO

Mulberry St, New York, NY 10012, USA

1.900.256.332
1.900.256.334

hello@yourwebsite.com
www.hogash.com

TOP