หนังสือที่ระลึกพระครูสุภาวิตาจารคุณ

หนังสือที่ระลึก งานพระราชทานเพลิงศพ พระครูสุภาวิตาจารคุณ (อบ วรคนฺโธ )
ออกแบบและจัดหน้าโดย Hatyai Printing
ขนาด A5 กางออก A4 จำนวน 1,500 เล่ม 50 หน้า ไม่รวมปก เข้าเล่มสันกาว/ไสกาว
ปกกระดาษอาร์ตการ์ด 200 แกรม พิมพ์สี่สี เคลือบ UV
เนื้อใน พิมพ์สี่สี กระดาษปอนด์ 80 แกรม

  • CLIENT Travis Co.
  • YEAR 2015
  • WE DID Design & Wireframing, SEO, Content Management
  • PARTNERS Patrick Wilson