บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่คล้องคอ

บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่คล้องคอ พิมพ์สี่สี พร้อมสายคล้องและพลาสติกสำหรับสอดบัตร