คู่มือสวดมนต์

คู่มือสวดมนต์ ฉบับนักเรียนและบุคคลทั่วไป
ขนาด A6 เข้าเล่มมุงหลังคา
ใส้ใน จำนวน 40 หน้า ไม่รวมปก กระดาษปอนด์ 80 แกรม พิมพ์ขาว-ดำ
ปกใช้กระดาษ อาร์ตมัน 200 แกรม พิมพ์สี่สี ไม่เคลือบ
ออกแบบและจัดหน้าโดย Hatyai Print
จำนวนพิมพ์ 600 เล่ม